Скатен покрив – наклони, обшивки, конструкция

Всеки покрив, който има страни (скатове) с наклон повече от 10% (5,43°) е скатен покрив. Наклоните на скатните покриви зависят от обшивката и покривното покритие. Различните видове обшивки и покривни покрития налагат различни наклони, за да не прониква вода. Например:

 • метални листове от поцинкована, цинкова, медна, с полиестерно покритие и т.н. ламарина – мин. 10% (5,43 °)
 • каменни плочи  (тикли) – минимално 30 % (16,42°)
 • битумни керемиди– най-малко 30%

  Скатен покрив

  Къщи със скатни покриви с керемиди в Берген, Норвегия

 • турски (средиземноморски) керемиди – мин.  40% (21,50°)
 • марсилски керемиди с наклон до 9 метра – най-малко 50%, с наклон над 9 м – най-малко 60%
 • цепени каменни плочи дебелина до 2 см, закрепени с неръждаеми носачи – минимално 60%

Покривни форми при жилищни сгради

 • едноскатен покрив – използва се обикновено при тесни сгради до 6 м ширина
 • двускатен покрив – прилага се при вилни сгради. Лесен е за изпълнение
 • сложни форми на двускатен покрив: Много често се използват при вилни сгради.
 • подсечен двускатен покривза правоъгълна сграда – Често се среща при градски къщи от 30-те години на миналия век

  Елементи на скатен покрив

  Елементи на скатния покрив

 • четирискатен покрив – за правоъгълна сграда или сграда, състояща се от множество правоъгълници. Обичайно решение е при множество нови сгради.
 • четирискатен покрив със сложна форма – скатовете се получават след пресичане под 45° от всички ъгли маии, съединяване на пресечните точки маиите се получават била, а вътрешните ъгли са улами.
 • мансарден покрив – покрив с два наклона (напр. 60° и 30°) Изобретен е от арх. Мансарт в Париж. С този вид покрив се създава впечатление, че сградата е по-ниска.
 •  пирамидален покрив – получава се, когато основата на сградата  е квадратна.
 •  пирамидални покриви кули – срещат се често при класически сгради или като архитектурен акцент при съвременни сгради

Скатен покрив при промишлени сгради

 • шедов – осветлението на шедовия покрив  е винаги на север, за да има равномерна светлина върху работните места през целия ден
 • фонарен покрив – покривно естествено осветление при широки промишлени сгради
 • горно осветление – оберлихт

Leave a Reply